Kapsuła ratownicza EN

Bezpieczeństwo i pierwsza pomoc

 

Cel projektu kapsula ratunkowa

Celem projektu jest opracowanie założeń funkcjonalnych i technicznych oraz studium wykonalności, jak również utworzenie demonstratora technologii i badanie wytrzymałości modułu kapsuły ratowniczej do ewakuacji i transportu rannych i zatrutych, ze szczególnym uwzględnieniem akcji ratunkowych w górnictwie.

 

Konsorcjum

Projekt jest realizowany przez konsorcjium w skład którego wchodzą:

Lider konsorcjum

  • Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

Członkowie konsorcjum

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A.
  • Politechnika Warszawska
  • Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii im. gen. Karola Kaczkowskieg
  • Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej

 

 

LOGO 3 LOGO 1 LOGO 6 LOGO 5 LOGO 2 LOGO 4

program biale