REZULTAT EN

Rezultatem projektu będzie utworzenie demonstratora technologIi modułowej kapsuły ratunkowej do ewakuacji poszkodowanych w środowisku niebezpiecznym:

 • model funkcjonalny kapsuły opisujący oczekiwane funkcje, środowisko i metody jej użytkowania. Metodyka modelowania i weryfikacji modeli.
 • Wyniki z symulacji.
  Model będzie przebadany funkcjonalnie według scenariuszy opracowanych na podstawie opisów akcji ratunkowych oraz analizy możliwych zagrożeń;
 • wymagania i założenia techniczne określające oczekiwania funkcje, skład i parametry techniczne rozwiązania wraz z wymaganiami dla elementów składowych;
 • studium wykonalności określające możliwość spełnienia wymagań, elementy krytyczne, i metodykę rozwiązania problemu. Szkic projektu koncepcyjnego modułowej kapsuły ratowniczej ułatwiającej transport rannych przez obszar o środowisku zagrażającym pogorszeniem ich stanu zdrowia;
 • demonstrator technologii potwierdzający możliwość:
  • budowy modułowego systemu kapsuły ratowniczej z krytycznymi elementami modułu transportowego,
  • zastosowania kapsuły ratowniczej z uwzględnieniem analizy zagrożeń górniczych w transporcie pod ziemią.
 • Zostanie opracowana metodyka wyznaczaniu dróg przemieszczania kapsuły oraz obliczania chronometrażu czasu transportu poszkodowanego na powierzchnię.
 • Wynika badań wytrzymałościowych kapsuły ratowniczej i wnioski odnośnie możliwości spełnienia wymagań.
LOGO 3 LOGO 1 LOGO 6 LOGO 5 LOGO 2 LOGO 4

program biale