Kapsuła ratownicza

Bezpieczeństwo i pierwsza pomoc

 

Cel projektu

Celem projektu było ograniczenie skutków wypadków m.in. w kopalniach węgla kamiennego poprzez opracowanie modelu funkcjonalnego, założeń technicznych oraz technicznego studium wykonalności kapsuły ratunkowej z systemem pierwszej pomocy i podtrzymywania życia, do ewakuacji i transportu poszkodowanych ze środowisk niebezpiecznych. W wyniku projektu opracowano demonstrator technologii oraz przeprowadzono badania funkcjonalne wszystkich jego modułów w warunkach zbliżonych do rzeczywistych podczas symulowanej akcji ratunkowej w kopalni węgla kamiennego

Projekt realizowany był od 2013 do 2016 roku i finansowany był przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach z Programu Badań Stosowanych – umowa Nr PBS/B2/10/2013.

 

Konsorcjum

Projekt realizowany był przez konsorcjium, w skład którego wchodzą:

Lider konsorcjum

  • Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

Członkowie konsorcjum

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A.
  • Politechnika Warszawska
  • Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii im. gen. Karola Kaczkowskieg
  • Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej

 

 

LOGO 3 LOGO 1 LOGO 6 LOGO 5 LOGO 2 LOGO 4

program biale