Zamówienie publiczne nr postępowania GO-240-03/2015

Zamówienie z dziedziny nauki o wartości od 30.000,00 EUR do 207.000,00 EUR prowadzone w trybie przetargu publicznego, którego przedmiotem jest „Modułowa Kapsuła ratunkowa do ewakuacji poszkodowanych w środowisku niebezpiecznym” nr postępowania GO-240-03/2015

Termin składania ofert: 16 marca 2015 do godz. 13:00


Dokumenty do pobrania:
- Ogłoszenie o zamówieniu
- SIWZ
Załącznik nr 1: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
Załącznik nr 2: Harmonogram płatności
Załącznik nr 3: Formularz Oferty
Załącznik nr 4: Wykaz wykonanych / wykonywanych dostaw
Załącznik nr 5: Wzór Umowy
Załącznik nr 5a: załączniki do Wzoru Umowy
Załącznik nr 6: Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu

Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A. w Bytomiu

 media01Projekt - KAPSUŁA
„Modułowa Kapsuła Ratunkowa do ewakuacji poszkodowanego w środowisku niebezpiecznym” – to projekt realizowany w ramach II Konkursu Programu Badań Stosowanych (PBS). Jego uczestnikiem jest m.in. Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A. w Bytomiu.  
 
W ramach realizacji projektu przewiduje się m.in. opracowanie założeń funkcjonalnych, technicznych i studium wykonalności, jak również badania wytrzymałości modułu kapsuły ratowniczej do ewakuacji, transportu rannego lub zatrutego ze szczególnym uwzględnieniem akcji ratunkowych w górnictwie...

więcej>>

Katalog projektów badawczych Politechniki Warszawskiej - KAPSUŁA

kbn-logopwW ramach projektu zostaną przeanalizowane dostępne raporty z wypadków w kopalniach i w budownictwie, innych akcjach ratowniczych, w których występowała konieczność transportu rannych w trudnych warunkach środowiskowych powodujących narażenie rannych na nowe urazy lub gdy spodziewany czas transportu do miejsca udzielania pomocy lekarskiej był niebezpiecznie długi. W ramach projektu zostaną przeanalizowane przebiegi akcji ratowniczych i opracowane możliwe scenariusze poszukiwania, docierania do rannych i udzielania im pierwszej pomocy oraz transportu poszkodowanych z uwzględnieniem możliwych utrudnień  możliwego sposobu ewakuacji poszkodowanych.

więcej>>

Projekt WIML w ramach Programu Badań Stosowanych NCBR

wiml logoWIML jako jeden z członków konsorcjum realizuje projekt w ramach Programu Badań Stosowanych, którego celem jest opracowanie kapsuły ratowniczej do ewakuacji i transportu rannych oraz zatrutych...

więcej>>

Modułowa kapsuła ratunkowa do ewakuacji poszkodowanych w środowisku niebezpiecznym – KARAT

imbigs maleProponowane rozwiązanie modułowej kapsuły ratowniczej zabezpieczy poszkodowanego w krytycznym okresie prowadzenia transportu z miejsca zdarzenia do chwili przekazania pod kwalifikowaną pomoc medyczną, niezależnie od warunków otoczenia.

więcej>>

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

media02250 mln zł dla naukowców i przedsiębiorców na badania stosowane
„Modułowa kapsuła ratunkowa do ewakuacji poszkodowanych”, „Wewnątrzgałkowy implant soczewki oka ludzkiego” czy „Wirtualny tłumacz komunikacji migowej” - takie m.in. projekty doczekają się realizacji dzięki rozstrzygniętemu II konkursowi w Programie Badań Stosowanych. Polscy naukowcy i przedsiębiorcy otrzymają od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju blisko 250 mln zł...

więcej >>

LOGO 3 LOGO 1 LOGO 6 LOGO 5 LOGO 2 LOGO 4

program biale