Zamówienie publiczne nr postępowania GO-240-03/2015

Zamówienie z dziedziny nauki o wartości od 30.000,00 EUR do 207.000,00 EUR prowadzone w trybie przetargu publicznego, którego przedmiotem jest „Modułowa Kapsuła ratunkowa do ewakuacji poszkodowanych w środowisku niebezpiecznym” nr postępowania GO-240-03/2015

Termin składania ofert: 16 marca 2015 do godz. 13:00


Dokumenty do pobrania:
- Ogłoszenie o zamówieniu
- SIWZ
Załącznik nr 1: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
Załącznik nr 2: Harmonogram płatności
Załącznik nr 3: Formularz Oferty
Załącznik nr 4: Wykaz wykonanych / wykonywanych dostaw
Załącznik nr 5: Wzór Umowy
Załącznik nr 5a: załączniki do Wzoru Umowy
Załącznik nr 6: Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu

LOGO 3 LOGO 1 LOGO 6 LOGO 5 LOGO 2 LOGO 4

program biale